مهمترین اخبار و رویدادها

۱۳۹۸/۱۲/۰۴

پست الکترونیک

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی پست الکترونیک
۱ غلامرضا براتی مدیر عامل modiramel[at]aww.co.ir
۲ سید ابراهیم عبداله زاده معاون خدمات مشترکین ودرآمد barnamehrizi[at]aww.co.ir
۳